Empleada doméstica de planta en Chiquihuitlán de Benito Juárez